Keyword Tool – “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” !

Posted on 16/08/2009

2


Đặc biệt là cái “broad” và “exact” và “phrase”. Gấp gấp ignore xong rồi làm tới luôn, sau này ôm nguyên 1 đống … rác! 😦

Advertisements