Lặp lại 2 lần tracking code – vô tình hay cố ý ?

Posted on 30/09/2009

0


Đó là trường hợp của trang web http://www.truonghaiauto.com.vn/?o=modules&n=finance&f=finance

Sau đây là đoạn GA tracking code trên trang web của họ:

<script type=”text/javascript”>
var gaJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://ssl.&#8221; : “http://www.&#8221;);
document.write(unescape(“%3Cscript src='” + gaJsHost + “google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
</script>
<script type=”text/javascript”>
try {
var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-9346086-2”);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
try {
var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-9346086-2”);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Không biết là vô tình hay cố ý.

Mới nhìn qua thì tưởng là họ không biết gì nên vô tình gắn code lung tung, lặp lại tùm lum. Sau xem lại thấy chỉ lặp lại đúng đoạn code gọi hàm đếm trang. Xem các trang khác của site thì lại chả thấy mảnh code GA nào. Nên tôi mới nghĩ có thể họ cố tình làm vậy.

Khi code GA được lặp lại đồng nghĩa GA báo cáo 2 lần cho mỗi lần trang web load lên. Thế nên nó sẽ làm tăng gấp đôi số liệu của trang web hiện tại. Tuy vậy, người xem báo cáo vẫn có thể bắt giò được lỗi này khi để ý thấy pageview luôn luôn là số chẵn. Ngoài ra lỗi này còn gây ra báo cáo Navigation summary bị Previous page, current page và next page đều là 1 trang (theo Analytics Expert)

Advertisements