Làm gì cũng phải có cơ bản …

Posted on 30/09/2009

2


Làm gì cũng phải có cơ bản …
Bởi vì cơ bản sẽ là cái gốc, cái xì tạt của mọi thứ, và cái chuẩn để ta có thể chạy vòng vòng quanh nó, không đi quá xa, cũng không quá thụt lùi phía sau.
Đối với SEO:
Có nhiều người hỏi tôi “bí kiếp võ công”, tôi đều bảo:
– “đầu tiên phải đọc hết cái này : http://www.google.com/support/webmasters/?hl=en”
Thế là họ tỏ vẻ như tôi giấu nghề. Thiệt là tức. Mình chỉ cho họ 1 điểm khởi đầu chính xác để họ đỡ mất thời gian chạy lòng vòng mà họ nghĩ mình đang giấu đi 1 bí quyết gì cao siêu lắm. Thật ra, có rất nhiều quan điểm trên mạng, mỗi nơi nói 1 kiểu về SEO. Vậy tại sao trước hết không nghe ‘nhân vật chính’ nói về chính nó. Nên xem SE là bạn hơn là ‘kẻ địch’ vì thực chất họ cũng muốn hợp tác với chúng ta để làm cho công việc của họ nhẹ nhàng hơn. Thái độ coi thường những điều này của những người chỉ biết ‘săn tìm bí kiếp’ đó đã khiến tôi không muốn nói đến điểm thứ 2, vì tôi biết ‘they would fail anyway’.
– kế đến khi đã hiểu rõ các điều kiện tiên quyết về SEO ở link trên, ta phải update các thông tin mới nhất về giải thuật của Google tại blog của ‘siêu sao’ SE này : http://www.mattcutts.com/blog/
– nếu không hiểu rõ lắm và muốn review lại everything cho nó systematic, thì có công ty sau làm nhiệm vụ đó rất uy tín : http://www.seomoz.org/
That’s all, việc nắm rõ các điểm cơ bản, sau đó phát thảo chiến lược thực hiện. Chạy các chiến dịch. Trong lúc đó, lại phải cập nhật thông tin liên tục hằng tuần, để implement chiến chiến lược. Bên cạnh đó, tracking chiến dịch, đánh giá hiệu quả …
SEO đúng nghĩa là 1 loạt các chiến dịch thuộc về marketing. Cũng giống như anh cả marketing, mỗi chiến dịch của “em” SEO là 1 cuộc thí nghiệm, thử nghiệm. K sure 100% là sẽ thành công, nhưng chắc chắn thua keo này ta bày keo khác, và đường đi là dài hơi chứ chả phải vài ngày vài tháng. Ai muốn ăn nhanh thì mời dung PPC (Pay per click).
SEO là 1 công việc vất vả, liên kết chặt với chiến lược marketing tổng thể, chứ chẳng phải là 1 gói, 1 cục riêng biệt. Còn ai thích làm theo kiểu 1 gói, 1 cục riêng biệt thì sau này sẽ thấy hậu quả của suy nghĩ đó. (nghe ghê quá ! J )
Đối với Web Analytics:
Web Analytics có 2 phần. Phần định hướng phân tích và phần công cụ phân tích. Phần định hướng thiên về business analysis. Còn về công cụ, cần nhất phải hiểu rõ công cụ đó và phương pháp mà công cụ đó sử dụng.
Phần định hướng liên quan nhiều đến marketing và phân tích mô hình kinh doanh, yếu tố cốt lõi, blah blah blah từ đó xác định các KPI, rồi từ đó mới đem mấy cái đó vô Web Analytics.
Có 1 cuốn sách mới viết vấn đề này rất tổng quát : http://oreilly.com/catalog/9780596155148
Đến phần công cụ, lại có rất nhiều công cụ, mỗi công cụ lại muôn màu muôn vẻ, càng hiểu nhiều công cụ thì càng tốt, nhưng tốt nhất là cứ outsource quách cho 1 ông tư vấn thõa mãn yêu cầu của mình vì làm phần định hướng và phân tích đã đuối lắm rồi. Nhưng nếu bạn chọn làm nhà tư vấn WA thì chính bạn phải hiểu thật rõ về phần kỹ thuật của các công cụ.
Ví dụ đối với Google Analytics (GA):
– ta phải hiểu rõ về javascript tagging, nhất là phần cookies, vì đó là phương pháp mà công cụ này sử dụng
– kế đến ta phải đọc thật kĩ cách thức chuẩn mà công cụ GA được thiết lập, nằm cả ở đây : http://code.google.com/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingVisitors.html
Còn nếu bạn nào muốn hiểu thật nhanh và bao quát thì có 1 số sách giúp bạn việc này, từ cơ bản đến nâng cao :


Bởi vì cơ bản sẽ là cái gốc, cái xì tạc của mọi thứ, và cái chuẩn để ta có thể chạy vòng vòng quanh nó, không đi quá xa, cũng không quá thụt lùi phía sau.

Đối với SEO:

Có nhiều người hỏi tôi “bí kiếp võ công”, tôi đều nói:

– “đầu tiên phải đọc hết cái này : SEO beginning

Thế là họ tỏ vẻ như tôi giấu nghề. Thiệt là tức. Mình chỉ cho họ 1 điểm khởi đầu chính xác để họ đỡ mất thời gian chạy lòng vòng mà họ nghĩ mình đang giấu đi 1 bí quyết gì cao siêu lắm. Thật ra, có rất nhiều quan điểm trên mạng, mỗi nơi nói 1 kiểu về SEO. Vậy tại sao trước hết không nghe ‘nhân vật chính’ nói về chính nó. Nên xem SE là bạn hơn là ‘kẻ địch’ vì thực chất họ cũng muốn hợp tác với chúng ta để làm cho công việc của họ nhẹ nhàng hơn. Thái độ coi thường những điều này của những người chỉ biết ‘săn tìm bí kiếp’ đó đã khiến tôi không muốn nói đến điểm thứ 2, vì tôi biết ‘they would fail anyway’.

– kế đến khi đã hiểu rõ các điều kiện tiên quyết về SEO ở link trên, ta phải update các thông tin mới nhất về giải thuật của Google tại blog của ‘siêu sao’ SE này : blog Matt Cutts

– nếu không hiểu rõ lắm và muốn review lại everything cho nó systematic, thì có công ty sau làm nhiệm vụ đó rất uy tín : SEOmoz

That’s all, việc nắm rõ các điểm cơ bản, sau đó phát thảo chiến lược thực hiện. Chạy các chiến dịch. Trong lúc đó, lại phải cập nhật thông tin liên tục hằng tuần, để implement chiến chiến lược. Bên cạnh đó, tracking chiến dịch, đánh giá hiệu quả, bài học rút ra, cải thiện chiến dịch sau này, …

SEO đúng nghĩa là 1 loạt các chiến dịch thuộc về marketing. Cũng giống như anh cả marketing, mỗi chiến dịch của “em” SEO là 1 cuộc thí nghiệm, thử nghiệm. K sure 100% là sẽ thành công, nhưng chắc chắn thua keo này ta bày keo khác, và đường đi là dài hơi chứ chả phải vài ngày vài tháng. Ai muốn ăn nhanh thì mời dung PPC (Pay per click).

SEO là 1 công việc vất vả, liên kết chặt với chiến lược marketing tổng thể, chứ chẳng phải là 1 gói, 1 cục riêng biệt. Còn ai thích làm theo kiểu 1 gói, 1 cục riêng biệt thì sau này sẽ thấy hậu quả của suy nghĩ đó. (nghe ghê quá ! J )

Đối với Web Analytics:

Web Analytics có 2 phần. Phần định hướng phân tích và phần công cụ phân tích. Phần định hướng thiên về business analysis. Còn về công cụ, cần nhất phải hiểu rõ công cụ đó và phương pháp mà công cụ đó sử dụng.

Phần định hướng liên quan nhiều đến marketing và phân tích mô hình kinh doanh, yếu tố cốt lõi, blah blah blah từ đó xác định các KPI, rồi từ đó mới đem mấy cái đó vô Web Analytics.

Có 1 cuốn sách mới viết vấn đề này rất tổng quát : Complete Web Monitoring

Đến phần công cụ, lại có rất nhiều công cụ, mỗi công cụ lại muôn màu muôn vẻ, càng hiểu nhiều công cụ thì càng tốt, nhưng tốt nhất là cứ outsource quách cho 1 ông tư vấn thõa mãn yêu cầu của mình vì làm phần định hướng và phân tích đã đuối lắm rồi. Nhưng nếu bạn chọn làm nhà tư vấn WA thì chính bạn phải hiểu thật rõ về phần kỹ thuật của các công cụ.

Ví dụ đối với Google Analytics (GA):

– ta phải hiểu rõ về javascript tagging, nhất là phần cookies, vì đó là phương pháp mà công cụ này sử dụng

– kế đến ta phải đọc thật kĩ cách thức chuẩn mà công cụ GA được thiết lập, nằm cả ở đây : Google Analytics API

Còn nếu bạn nào muốn hiểu thật nhanh và bao quát thì có 1 số sách giúp bạn việc này, từ cơ bản đến nâng cao :

. cơ bản : Google Analytics 2.0

. nâng cao : Advanced Web Metrics Google Analytics

Advertisements