Làm rõ các báo cáo Navigation Summary, Entrance Source và Source Dimension trong Google Analytics

Posted on 30/09/2009

0


Hôm nay được dịp ngồi test Google Analytics nên tôi có dịp làm rõ lại 1 số báo cáo cũng khá quan trọng trong GA.

Nếu trình bày phần test ra sẽ phức tạp, nên nói chung tôi sẽ nêu kết luận luôn – nếu có ai bán tín bán nghi thì cứ việc test lại, còn nếu ai đang cần hiểu ngay thì cứ xem đây là 1 reference trong lúc bị rối nùi:

Navigation Summary : bảng báo cáo này show ra 4 thành phần:

– Entrances : đường vào, nghĩa là đây là những lượt ghé thăm (visits) mà bắt đầu ngay từ trang hiện hành.

– Previous Pages : chỉ trang mà visitor ghé trước khi vào trang hiện hành.

– Exits : chỉ rằng sau khi vào trang hiện hành thì vistor rời khỏi domain của mình luôn

– Next Pages : chỉ trang kế tiếp mà visitors ghé thăm khi rời khỏi trang hiện hành.

Navigation summary - Google analytics

Navigation summary - Google analytics

Đó là định nghĩa, có 1 số cái cần note :

–  thứ tự trang trước và trang sau không nhất thiết phải là click 1 cái link đi từ trang này sang trang khác. Ngay cả khi ta đang ở trang home trên 1 site, rồi ta gõ vào trình duyệt 1 trang khác cũng thuộc site và enter vào trang đó, thì GA cũng không xem trang kế tiếp đó thuộc 1 visit mới, mà chỉ là trang kế tiếp của visit vừa rồi.

– vì vậy có khi chúng ta thấy trang previous page, trang hiện hành và next page đều là 1 trang. Có nhiều lý do ở chỗ này. Một trong những lý do là do visitor đó bấm f5 refresh lại trang, hoặc người đó vào trang từ  1 nguồn nào đó, bấm back, xong lại bấm tới để quay lại trang đó.

Entrance Source :

bảng này cho thấy chi tiết hơn yếu tố Entrances của bảng trên, tức là nó sẽ chỉ rõ ra nguồn vào của các entrances đó là gì. Vì vậy, xin đừng nhầm lẫn là cái này  bao gồm cả nguồn vào của các previous pages, No!

Nói tóm lại, nếu các visit bước chân vào site tại ngay trang hiện hành, thì entrance source sẽ cho thấy các visit đó đến từ nguồn nào trước đó, thí dụ như là Google, yahoo, hay email …

Note :

– nếu bạn click vào 1 link trên chương trình Yahoo messenger để vào site –> bạn là direct

– nếu bạn click vào 1 link trên yahoo messenger trên yahoo mail của bạn –> bạn là mail.yahoo.com

* sự khác biệt là chương trình yahoo messenger là 1 software, còn yahoo mail chạy trên trình duyệt. Got it?

Tuy vậy, 1 điểm rất quan trọng là khi thông báo nguồn của entrances, GA báo cáo tất cả các pageview mà entrances đó thực hiện, không chỉ là trang hiện hành mà tất cả những trang sau đó. Đây là 1 trong những điểm khác biệt chủ chốt với Source Dimention mà ta sẽ nói tiếp đây.

Source Dimension : cũng là 1 tùy chọn để nhìn thấy source tại 1 page

Tuy nhiên, source dimension báo cáo nguồn của cả entrance và previous page, nhưng con số hiển thị chỉ là pageview của trang hiện hành mà các visits từ  các nguồn đó thực hiện.

Vì lý do đó mà ta thấy có khi số liệu của Source dimension nhỏ hơn Entrance Souce, hoặc số liệu Navigation Summary cũng nhỏ hơn Entrance Source.

Bạn sẽ hoang mang khi đọc thấy câu “This page was viewed 21 times via 1 sources” bên Entrance Source trong khi đó bảng Content Report thì lại kêu “This page was viewed 9 times”. Bạn sẽ kêu “oái, gì kì cục vậy? Nhức đầu quá! Aaaaaa …”

Giờ thì bạn đã biết tại sao. Câu “This page was viewed 21 times via 1 sources” bên Entrance Source không chính xác!

——–

Reference :

http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/thread?tid=24f1f1873fd3b4af&hl=en

Advertisements