Chris Hughes – MyOB tỏa sáng.

Posted on 18/10/2009

0


Trong tháng 11, một vài tuần trước kì hội kín ở Iowa, Hughes gặp Obama tại hành lang của khách sạn Des Moines nơi mà các nhân viên chiến dịch đang nghỉ. Hughes tranh thủ chút thời giờ cập nhật với vị ứng cử viên về những gì mà người ủng hộ tại Iowa trên Internet đang làm cho hội nghị kín. Hughe đã vươn tới được các tình nguyện viên trên MyBO và các mạng xã hội hác, cũng như gặp gỡ họ trực tiếp. “Người ở Iowa cần các thông tin liên tục về cuộc hội nghị kín diễn ra ở đâu và như thế nào,” anh ta nhớ lại. Đó là dịch vụ khách hàng theo tốc độ ánh sáng.
Chiến thắng của Obama tại Iowa vào ngày 3 tháng 1, 2008, đã đạt được mọi thứ mà Plouffe và đồng sự đã hi vọng. “Nó là 1 ánh chớp thật sự cho chiến dịch”, Hughes nói. “Chúng tôi có thể nhìn thấy tổ chức của mình mạnh mẽ và thông điệp đã được vang vọng và cộng hưởng trong cộng đồng.” Sau đó 5 ngày là tin tức về tổn thất của Clinton tại New Hampshire. Viễn cảnh về 1 thời kì chiến dịch dài hơi trên toàn quốc đã hiện ra lờ mờ. “Bất ngờ ở chỗ, chúng tôi đã tạo nên sự khác biệt nhờ đã xây dựng được 60 nhóm thật sự có tổ chức ở Kansas. Và một thành phố Boise rất nhiệt thành cho nhóm Obama,” Hughes nhớ lại.
“Đó cũng là lúc cả đám người thật sự hiểu được những gì mà Chris và nhóm của anh đã đang cố gắng thực hiện”, Rospars nhớ lại. “Khi chúng tôi mất New Hampshire, chúng tôi cần chân để có thể đứng, thì lúc này cộng đồng đã hóa thành cái chân đó”
Những thành viên của đội chiến dịch được phái đi khắp đất nước đã phát hiện ra rằng cộng đồng MyBO đã đạt được thành tựu. Khi Jeremy Bird, official state director, đến Maryland để chuẩn bị cho kì Potomac Primary vào ngày 12 tháng 2, ông ta đã hết sức ngạc nhiên vì toàn bộ hoạt động địa phương đã sẵn sàng. “Họ đã dựng nên toàn bộ các thứ — một văn phòng với 7 máy tính, các đường điện thoại, một cấu trúc của bang, các chức vụ địa phương, và các cuộc họp vào mỗi ngày thứ 7. Họ thậm chí đã chọn ra lãnh đạo địa phương của riêng họ.” Obama đã giành được 57.4% phiếu bầu.
Obama cũng thắng Virginia cùng ngày. “Chúng tôi không thể làm được điều này mà không có website MyBO”, Marcia Carlyn nói, cô là đồng quản trị cho quận Loudoun về nhóm Obama. “Khi chúng tôi mới hỏi xin chiến dịch về các nguồn lực, họ đã nói quên nó đi. Mọi thứ đang diễn ra ở Iowa.” Đội MyBO của Hughes đã lấp đầy các lời từ chối, bằng các cuộc training, các cuộc trao đổi, logos và các hình ảnh cho tờ rơi, và giúp tổ chức các sự kiện. “Chúng tôi là một tỉnh không có trường đại học”, Carlyn nói. “Chúng tôi già hơn, bảo thủ, và có nghề nghiệp”, không thoải mái khi phải gõ cửa hay vẫy các banner. “Chúng tôi học từ các tình nguyện viên khác làm thế nào để thực hiện các chiến dịch viết postcard, thậm chí, chúng tôi còn đảm nhận một thành phố ở Pennsylvania và đi đến đó để vận động bầu cử”. Trước khi một nhân viên chiến dịch có mặt chỉ một vài ngày trước kì Primary, nhóm tại quận Loudoun đã phát triển từ 5 thành viên lên 2600 thành viên rồi.

Trong tháng 11, một vài tuần trước kì hội kín ở Iowa, Hughes gặp Obama tại hành lang của khách sạn Des Moines nơi mà các nhân viên chiến dịch đang nghỉ. Hughes tranh thủ chút thời giờ cập nhật với vị ứng cử viên về những gì mà người ủng hộ tại Iowa trên Internet đang làm cho hội nghị kín. Hughes đã tiếp cận được các tình nguyện viên trên MyBO và các mạng xã hội khác, cũng như gặp gỡ họ trực tiếp. “Người ở Iowa cần các thông tin liên tục về cuộc hội nghị kín diễn ra ở đâu và như thế nào,” anh ta nhớ lại. Đó là dịch vụ khách hàng theo tốc độ ánh sáng.

Chris Hughes

Chiến thắng của Obama tại Iowa vào ngày 3 tháng 1, 2008, đã đạt được mọi thứ mà Plouffe và đồng sự đã hi vọng. “Nó là 1 ánh chớp thật sự cho chiến dịch”, Hughes nói. “Chúng tôi có thể nhìn thấy tổ chức của mình mạnh mẽ và thông điệp đã được vang vọng và cộng hưởng trong cộng đồng.” Sau đó 5 ngày là tin tức về tổn thất của Clinton tại New Hampshire. Viễn cảnh về 1 thời kì chiến dịch dài hơi trên toàn quốc đã hiện ra lờ mờ. “Bất ngờ ở chỗ, chúng tôi đã tạo nên sự khác biệt nhờ đã xây dựng được 60 nhóm thật sự có tổ chức ở Kansas. Và một thành phố Boise rất tích cực cho nhóm Obama,” Hughes nhớ lại.

“Đó cũng là lúc cả đám người thật sự hiểu được những gì mà Chris và nhóm của anh đã đang cố gắng thực hiện”, Rospars nhớ lại. “Khi chúng tôi mất New Hampshire, chúng tôi cần chân để có thể đứng, thì lúc này cộng đồng đã hóa thành cái chân đó”

Những thành viên của đội chiến dịch được phái đi khắp đất nước đã phát hiện ra rằng cộng đồng MyBO đã đạt được thành tựu. Khi Jeremy Bird, official state director, đến Maryland để chuẩn bị cho kì Potomac Primary vào ngày 12 tháng 2, ông ta đã hết sức ngạc nhiên vì toàn bộ hoạt động địa phương đã sẵn sàng. “Họ đã dựng nên toàn bộ các thứ — một văn phòng với 7 máy tính, các đường điện thoại, một cấu trúc tại bang, các chức vụ của quận, và các cuộc họp vào mỗi ngày thứ 7. Họ thậm chí đã chọn ra lãnh đạo địa phương của riêng họ.” Obama đã giành được 57.4% phiếu bầu.

Chris Hughes discussion on B cam

Obama cũng thắng Virginia cùng ngày. “Chúng tôi không thể làm được điều này mà không có website MyBO”, Marcia Carlyn nói, cô là đồng quản trị cho quận Loudoun về nhóm Obama. “Khi chúng tôi mới hỏi xin chiến dịch về các nguồn lực, họ đã nói quên nó đi. Mọi thứ đang diễn ra ở Iowa.” Đội MyBO của Hughes đã lấp đầy các lời từ chối, bằng các cuộc training, các cuộc trao đổi, logos và các hình ảnh cho tờ rơi, và giúp tổ chức các sự kiện. “Chúng tôi là một tỉnh không có trường đại học”, Carlyn nói. “Chúng tôi già hơn, bảo thủ, và có nghề nghiệp”, không thoải mái khi phải gõ cửa hay vẫy các banner. “Chúng tôi học từ các tình nguyện viên khác làm thế nào để thực hiện các chiến dịch viết postcard, thậm chí, chúng tôi còn đảm nhận một thành phố ở Pennsylvania và đi đến đó để vận động bầu cử”. Trước khi một nhân viên chiến dịch có mặt chỉ một vài ngày trước kì Primary, nhóm tại quận Loudoun đã phát triển từ 5 thành viên lên 2600 thành viên rồi. “quận Loudnoun bầu cho Obama đến 2 lần” Carlyn tự hào nói.

Bài tiếp theo:

Chris Hughes – và các hoạt động của đội truyền thông kiểu mới trong chiến dịch Obama

Bài trước:

Chris Hughes – khủng hoảng với MyOB

Advertisements