Bước 1 phân tích web – Xác định KPIs (Business Metrics)

Posted on 25/11/2009

0


Sau đây là 4 bước trong phương pháp phân tích web được công ty ZAAZ khuyên dùng – theo Jason Burby và Shane Atchison trong cuốn Actionable Web Anlaytics:

4 bước phân tích web

1/ Xác định các chỉ số hoạt động – Business Metrics (KPIs)

Đây là bước đầu tiên, quan trọng nhất và khó nhất.  Dịch ra là “chỉ số hoạt động” thì hơi không chính xác, không ra hết cái nghĩa của chữ Business Metrics. Ý nói rằng các chỉ số này cần phải gắn với mục tiêu của doanh nghiệp, phải đo được hiệu quả hoạt động dựa trên yêu cầu của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Khác với Campaign Metircs là các chỉ số chỉ áp dụng cho 1 chiến dịch nào đó.

Có nghĩa là các KPIs (key performance indexs) sẽ thay đổi tùy theo qui mô của hoạt động cần đo đạc. KPIs cũng sẽ thay đổi tùy theo cách nhìn nhận của nhóm về mục tiêu của hoạt động. Hễ mục tiêu thay đổi thì KPIs cũng sẽ thay đổi. Do đó sẽ không thể nào có 1 công thức chung chung cho các việc xác định KPIs, càng không thể nào có 1 bộ KPIs chung của 1 mô hình kinh doanh hay chiến dịch nào, vì hoàn cảnh thực tế có thể khác xa cái mô hình của bộ đó.

Ý ở đây có nghĩa là những ai muốn học thuộc lòng, bê nguyên xi mà không cần hiểu gì hết thì sẽ sai lầm, cần hiểu các chỉ số cơ bản, hiểu rõ web analytics, xong rồi trong từng trường hợp sẽ xem xét lại KPIs là gì. Và do đó, KPIs không phải là các thông số thống kê trên website như visits, visitors, time on site, … Đây là những chỉ số cơ bản – basic metrics.

Để xác định được các Business Metrics (BMs) – chỉ số của toàn hoàn động kinh doanh, bạn cần phải nhìn vào website của mình trong bối cảnh toàn chiến lược của business. Bạn cần phải nhìn các hành vi của người dùng vào website của bạn trên cơ sở mối liên hệ của nó tới các mục tiêu của toàn doanh nghiệp. Điều này nghe có vẻ khó nhưng cũng không đến nỗi. Cách dễ nhất để suy nghĩ về hành của người dùng là tự hỏi chính mình rằng mình muốn người ta vào website của mình để làm gì. Trong phân tích web, chúng ta thường gọi các hành động này là các hành vi mục tiêu – desired behaviors. Các hành vi này có thể là :

– các đường đi mà bạn mong chờ người dùng sẽ thực hiện nhất trên website.

– các sản phẩm bạn mong họ sẽ mua.

– các yêu cầu marketing mà bạn mong họ sẽ liên lạc đến.

– hay chỉ đơn giản là họ chuyển từ trang chủ vào 1 trang nào đó được mong chờ.

– …

Nói chung là có rất rất nhiều các kiểu desire behaviors bởi vì có vô vàn các business objectives khác nhau. Điều quan trọng là phải biết business objectives là gì, từ đó mới có thể giới hạn chính xác các kiểu hoạt động của người dùng mà bạn mong chờ nhất. Cũng bởi vì vậy, nếu ta xác định nhầm business objectives (có thể vì mơ quá cao, hoặc nghĩ quá thấp) thì bản thân chiến lược kinh doanh cũng trật rồi, nên web analytics sẽ trở thành vô dụng.

Business goals

Các bộ phận cùng đi theo 1 hướng đã xác định rõ

Sau khi xác định được các desire behaviors, thì phải cụ thể hóa nó thành tiền. Nói cách khác, bạn phải đánh giá cho được giá trị của mỗi desire behavior (thực hiện bởi 1 người dùng) đối với hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng kéo về nhiều khách hàng cho 1 đợt trao quà khuyến mãi nào đó, bạn phải có thể xác định được khả năng mà mỗi món quà khuyến mãi sẽ lấy đi của bạn đổi lại bạn phải đạt được bao nhiêu khách hàng vào mua.

Bước 2 phân tích web – Báo cáo

Bước 3 phân tích web – Phân tích

Bước 4 phân tích web – Tối ưu hóa và hành động