Bước 3 phân tích web – phân tích

Posted on 26/11/2009

0


Các báo cáo gửi đi cho các bộ phận đều đặn (hoặc không đều đặn) cơ bản là để cho các ông bà bên đó nắm tình hình chung và phản ứng nhanh. Chứ chưa phải là sâu và insightful. Bởi vì các số liệu thu thập được nhìn thì nó là thế, nhưng thực chất “tại sao” nó lại như vậy thì không thể ngay lập tức hiểu được mà còn phải đào sâu qua nhiều lớp dữ liệu khác nhau.

Mà có thể sẽ có người hỏi tại sao phải đào? Vì ở đó có ‘cơ hội’ cải thiện, có insight. Chẳng phải ta đã lập chiến lược, dàn binh bố trận ở bước 1, ra trận, chiến đấu rồi thu thập dữ liệu ở bước 2, chẳng qua là chỉ chờ có ngày này – hiểu rõ những trận đồ mình dàn ra thành công ở mức nào, thất bại ở chỗ nào và hơn thế nữa : tại sao thất bại, và cuối cùng thì cái insight của khách hàng nên ‘vẽ’ lại như thế nào? –> để ‘bày keo khác’ hiệu quả hơn nữa ạ!

Tuy vậy, “phân tích” không chỉ dừng lại ở đó. Trong điều kiện lý tưởng thì bạn có thể tập trung nguồn lực đánh các cơ hội mà bạn đã tìm được. Nhưng khi phân tích được thực hiện đúng, thì nó luôn mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn là khả năng (nguồn lực) mà bạn có thể đầu tư để phát triển. Khi điều này xảy ra, bạn cần phải chuẩn bị cụ thể hóa (thành tiền) các tác động về mặt tài chính của các cơ hội trên rồi xác định mức ưu tiên cho chúng.

Bài viết liên quan:

Bước 1 phân tích web – Xác định KPIs (Business Metrics)

Bước 2 phân tích web – Báo cáo

Bước 4 phân tích web – Tối ưu hóa và hành động

Advertisements