Bước 4 phân tích web – Tối ưu hóa và hành động

Posted on 26/11/2009

0


Tối ưu hóa và hành động

Cho đến tận bước này, sau cả 3 bước trên thì phân tích web vẫn chưa đem lại 1 lợi ích nào cả (buồn và chán nhỉ?). Cho đến tận lúc này các khoản đầu tư đều là mất chứ chưa sinh lợi. Vì thế, bước thứ 4 – Hành động mới thật sự chứng tỏ được sức mạnh của phân tích web. Nó biến tất cả các kiến thức mà chúng ta thu thập được trong cả quá trình trước đó thành hành động thực tế, đóng góp vào sự phát triển của sản phẩm và công ty. Do đó dù ta có làm tốt các bước trên bao nhiêu, tốn nhiều tiền của bao nhiêu cho công cụ và nhân sự để phân tích, nhưng nếu thất bại ở bước 4, toàn bộ các khoản đầu tư đó đều xem như đổ xuống biển.

Với các insight (sự thấu hiểu – ở 1 mức độ nào đó) và cơ hội nhận ra ở bước 3, bạn có thể lập ra 1 kế hoạch hành động mới, điều chỉnh chiến lược, tối ưu các khu vực còn kém hiệu quả, … Tất cả những ‘hành động’ thiết thực đó cần phải được thực hiện, càng xuyên suốt (các bộ phận có liên quan) bao nhiêu, hiệu quả sẽ càng lớn bấy nhiêu. Và đây cũng là điểm phát sinh cho các công cụ, phương pháp phân tích và tối ưu hóa tiếp theo được đưa vào sử dụng như A/B & multivariate testing.

Kết quả và chu kì mới

Phần cuối của quá trình phân tích web rõ ràng là tuyệt vời nhất : kết quả. Một khi bạn đã tối ưu hóa các khu vực trục trặc của website hay của chiến dịch marketing, bạn có thể ngồi xuống và yên lòng rằng bạn đã làm tốt? Thật ra, còn 1 bước cuối cùng nữa: kiểm tra lại các Business Metrics 1 lần nữa và xem bạn đã được gì sau cả quá trình.

Chắc chắn các nỗ lực của bạn có những kết quả đáng kể và đó là thành công! Một trong số những thành công đó là bạn đang đưa công ty mình đi theo hướng data-driven organization (tổ chức hướng thông tin). Đừng quên thông báo cho tất cả mọi người trong có liên quan trong công ty về các kết quả đạt được. Để nhờ đó, họ hiểu tầm quan trọng của phân tích web, sự hợp tác của họ có ý nghĩa như thế nào trong thành quả của công ty và của bạn.

Lưu ý rằng sơ đồ quá trình 4 bước phân tích web là 1 sơ đồ tuần hoàn. Điều đó rất quan trọng cốt lõi! Chắc chắn là nó không bắt đầu hoặc kết thúc với chỉ 1 áp dụng đơn lẻ. Nó là 1 quá trình tiến hóa, trưởng thành thông qua hàng loạt các chiến dịch, thử nghiệm, phân tích nối đuôi nhau, cái trước bổ sung cho cái sau, giúp cái sau lớn mạnh hơn nữa, giúp cho công ty thành đạt thông qua hiểu rõ hơn khách hàng của mình và tối ưu hóa hơn nữa các hoạt động. Do đó, sau mỗi 1 chu kì như vậy là lúc để bạn nhìn lại các Business Metrics. Bạn có thỏa mãn với các kết quả? Công việc kinh doanh của bạn có thay đổi nhiều đến nỗi bạn cần tập trung vào các KPIs mới? Thế thì phải xác định các BMs mới. Và nó lại bắt đầu …

Bài viết liên quan:

Bước 1 phân tích web – Xác định KPIs (Business Metrics)

Bước 2 phân tích web – Báo cáo

Bước 3 phân tích web – phân tích

Advertisements