Bằng chứng nhận chuyên viên Google Analytics

Posted on 19/01/2010

3


bằng chứng nhận Chuyên viên Google Analytics

bằng chứng nhận Chuyên viên Google Analytics

Bằng chứng nhận này có thể xác nhận 1 cá nhân đã nắm vững chi tiết toàn bộ mọi ‘ngóc ngách’ của Google Analytics và có thể sẵn sàng vận hành Google Analytics theo yêu cầu đưa ra từ Senior Marketing Analyst.

Nghĩa là, Google Analytics vốn có rất rất nhiều vấn đề và tuỳ trường hợp mà các công ty có thể áp dụng nó một cách rất khác nhau. Người đạt được bằng này có thể được chứng nhận là đã nắm vững các biện pháp từ cơ bản đến nâng cao, có thể áp dụng cho đa số các trường hợp phân tích web mà các công ty cần.

Tuy vậy, bằng này không đảm bảo người này có thể hoà nhập vào phòng marketing và chiến lược marketing của công ty như là 1 nhân viên marketing. Nó cũng không đảm bảo người này ở cấp độ nào của 1 Marketing Analyst.

Đơn giản là nó chỉ bảo đảm người này thành thục công cụ này!

Sau khi thi xong và thi đạt bạn sẽ được có ngay 1 link chứng nhận như thế này, 1 bản mềm bằng như hình trên và có thể gắn cái badge này lên blog :

google-analytics-qualified-individual-logo

Advertisements