Pageview

Posted on 06/02/2010

7


pageview

Giải nghĩa Pageview – số trang được xem (dành cho marketer):

1 pageview đơn giản là 1 lần người dùng xem 1 trang nào đó.

Không như visit, được đếm dựa trên việc đi ra đi vô “nhà” (website), thì pageview gắn với chỉ 1 “phòng” trong nhà (1 trang trong website).

Dễ hiểu nhất là pageview của chỉ 1 trang nào đó trên website, thí dụ như trang chủ có pageview 300 lần nghĩa là trang đó đã được bật lên tổng cộng 300 lần trong 1 khoảng thời gian nào đó bởi toàn bộ số người ghé thăm website.

Kế tiếp bạn sẽ thấy pageview của toàn bộ website (thường nằm phần dashboard) có nghĩa là lấy pageview của trang chủ cộng hết với pageview của các trang con thì ra được pageview của toàn bộ site.

Để làm rõ vấn đề hơn nữa, GA sinh ra thêm 1 khái niệm: Unique pageview

Ý nghĩa của Unique pageview là muốn thống kê số lượt viếng thăm (visit) đi qua 1 trang nào đó. Nhìn hình ví dụ sau là hiểu liền:

unique pageview

Thông số này dùng để đo chất lượng thực sự của 1 trang. Thí dụ như trang chủ của 1 website nào đó, có pageview đến 3000 nhưng unique pageview chỉ có 300. Điều đó nói lên ta cần phải xem xét kĩ hơn chứ con số 3000 không hoành tráng như nó ra vẻ.

Định nghĩa Pageview (dành cho người phân tích web):

Về mặt kỹ thuật, pageview được xác định như sau: ngay khi 1 người bước vào 1 trang  mới trong 1 session nào đó trên website, đoạn code Google Analytics trên website sẽ chỉ thị cho trình duyệt gửi 1 gif request (yêu cầu 1 file gif 1 pixel) đến server của website. Việc yêu cầu file gif này thực chất là để gửi các thông tin trên cookie về GA server. Đồng thời, trình duyệt cũng được được yêu cầu tạo mới lại cookie utmb. Cookie sẽ được update lại thời gian tạo, nội dung của cookie utmb cũng sẽ được tăng thêm 1 lần đếm.

Advertisements