Báo cáo Visitor

Posted on 08/02/2010

1


Giải nghĩa Visitor – số người truy cập (dành cho marketer):

Hay còn gọi là Unique visitor. Trong điều kiện lý tưởng, con số này muốn nói lên số người (riêng biệt) truy cập vào 1 website nào đó.

Con số này phức tạp và bị nhiễu nhiều hơn visit hay pageview. Bởi vì không dễ dàng cho máy tính phân biệt được giữa người này và người kia một cách thật rạch ròi, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam, rất nhiều người xài chung 1 máy tính.

Nói đúng hơn, báo cáo visitor phản ánh số máy tính truy cập vào 1 website hơn là số người.

Nếu 1 máy tính được nhiều người khác nhau sử dụng và dùng chung 1 trình duyệt để vào 1 website nào đó thì toàn bộ dữ liệu của họ sẽ bị gom chung vào 1 visitor.

Nếu máy tính của 1 người thường xuyên bị xóa cookie, thì các lượt truy cập của người đó vào 1 website lại được xem như là của những visitor khác nhau.

máy tính luôn được "dán" đầy cookie từ các website để nhận dạng khi cùng 1 máy này quay trở lại

máy tính luôn được "dán" đầy cookie từ các website để nhận dạng khi cùng 1 máy này quay trở lại.

Định nghĩa Visitor – số người truy cập (dành cho người phân tích web):

1 người truy cập vào website sẽ được mã GA trên website dán 1 thẻ utma lên trên trình duyệt của người đó. Trong nội dung của cookie utma này có 1 con số là Unique ID được tạo riêng cho cái trình duyệt đó. Sau này, miễn là người đó đừng xóa cookie, và dùng chính cái trình duyệt đó trở lại website thì GA sẽ nhận ra ‘người quen’ thông qua con số Unique ID trên.

Như vậy, chính xác là báo cáo visitor đại diện cho số trình duyệt mới truy cập vào 1 website nào đó.

Advertisements