Ý nghĩa của cookie utma và nội dung của nó

Posted on 09/02/2010

1


Một khi đã tìm hiểu về Visit, pageview, visitor thì đây là lúc thích hợp để xem xét các cookies. Xem lại bài visit để hiểu đại khái cookies là gì. Giờ ta nói đến cookies cơ bản nhất __utma.

Mỗi một trình duyệt riêng biệt khi vào 1 trang nào đó trên 1 website bất kì sẽ được cấp cho 1 ID riêng biệt (unique ID) thông qua cookie __utma. Bằng cách này, các lượt truy cập tiếp theo của trình duyệt đó trở lại website trên sẽ được ghi nhận là của cùng 1 người ghé thăm (unique visitor).

Vì vậy nếu 1 người tương tác với website của bạn bằng cả Firefox và IE, thì GA sẽ báo cáo các hoạt động trên thành của 2 người khác nhau theo số ID viết trên cookie __utma gắn trên trình duyệt.

Tương tự, nếu cùng 1 trình duyệt nhưng được sử dụng bởi 2 người khác nhau, trên 2 account khác nhau của cùng 1 máy tính, thì các hoạt động sẽ được ghi nhận như là của 2 người khác nhau. Trái lại, nếu 2 người dùng chung 1 account trên cùng 1 máy tính, thì GA chỉ có thể ghi nhận 1 visitor ID.

Sau đây là nội dung được GA viết trên __utma (mở trình duyệt lên bạn sẽ thấy):

Ý nghĩa của utma

Ý nghĩa và nội dung của utma

Số thứ 1: domain hash : nó đại diện cho cái domain mà bạn đã ghé thăm và chính cái domain đó đã đặt cái cookie này vào trình duyệt của bạn. GA sẽ tạo ra 1 con số riêng biệt cho mỗi domain.

Số thứ 2: random unique ID: đây chính là con số đánh dấu unique visitor mà ta vừa bàn ở trên.

Số thứ 3: ghi nhận thời điểm của lượt truy cập đầu tiên (được viết theo UNIX time, tính bằng giây từ ngày 1 tháng 1 năm 1970) mà bạn thực hiện trên domain này.

Số thứ 4: ghi nhận thời điểm bắt đầu của lượt truy cập ngay trước lượt truy cập hiện tại (hay cuối cùng)

Số thứ 5: ghi nhận thời điểm bắt đầu của lượt truy cập hiện tại (hay cuối cùng).

Số thứ 6: là 1 giá trị integer, ghi nhận số lần mà cookie này được viết lại – hay còn gọi là số lượt truy cập mà trình duyệt đã vào domain này.

Mỗi khi utmb hay utmc được update thì utma cũng sẽ được update. Các con số thứ 4,5,6 sẽ thay đổi theo mỗi đợt update. Cookie __utma có thời hạn tồn tại là 2 năm tính từ thời điểm được ghi nhận trong số thứ 5. Tức, mỗi lần utma được update thì thời hạn 2 năm sẽ được đặt lại từ đầu. Nhưng GA vẫn ghi nhận lần đầu tiên mà người đó đã ghé thăm website (có thể là 3,4 năm trước đó) qua số thứ 3.

Advertisements