Google Analytics đang bị lỗi

Posted on 26/03/2010

1


Người phân tích Google Analytics cần chú ý vì Google Analytics đang bị lỗi và có thể dữ liệu không chính xác. Trung tâm lỗi nằm ở phần Navigation Summary:

Google Analytics bị lỗi
Click vào Navigation Summary cho bất kì trang web nào trên website của bạn cũng đều thấy 0% exits và 100% next pages, mâu thuẫn với số bounce rate và exit rate của trang đó ở mục Content overview bên ngoài. Lỗi này xảy ra ở nhiều website chứ không riêng gì 1 website và được cộng đồng sử dụng GA phản ánh.

Đây cũng là 1 báo cáo quan trọng và sai sót này làm cho người dùng không tin tưởng độ chính xác của các số liệu khác nên hi vọng GA sớm khắc phục. Thông báo với mọi người để cẩn thận cái! 🙂

Advertisements