Hướng dẫn GA phiên bản mới và bằng tiếng Việt

Posted on 06/04/2012

1


Hướng dẫn chính thức của Google Analytics bằng tiếng Việt dành cho phiên bản mới:

http://support.google.com/analytics/?hl=vi

Google quan tâm người Việt Nam ghê! 🙂

Advertisements