Lại nói về visitor – sai số rất lớn.

Posted on 17/04/2012

2


Trước hết nhắc lại hai bài quan trọng cũ:

1/ Báo cáo visitor

2/ Unique visitor báo cáo cho từng phân khúc

Giờ nhắc lại là khi chúng ta nhìn báo cáo con số visitor của GA, con số này rất là không chính xác, lý do đã được nói đến ở bài 1/.

Nhưng mức độ thiếu chính xác kinh khủng đến mức nào thì bạn phải nhìn thấy 1 sự thật là ở các tiệm internet, người ta cài chế độ máy là mỗi lần khách ngừng chơi và tính tiền là máy sẽ tự động xóa sạch và trở về trạng thái trước khi khách vào. Điều đó có nghĩa là mỗi lần khách vào trang web của bạn bằng máy của tiệm net thì GA sẽ tính đó là người khách mới. Vậy nếu 1 tháng nó ghé web bạn 30 lần tức là tính thành 30 visitors. Hậu quả cũng y chang như trên đối với những máy tính có cài đặt chế độ xóa cookie liên tục.

Đừng tưởng là con số này là nhỏ. Nó ảnh hưởng có khi đến 50% số liệu của báo cáo visitor. Vì vậy nếu bạn dựa vào số visitor thì sai hơi bị nhiều đó.

Advertisements