Khác biệt trong việc dùng Custom Variables và Event tracking

Posted on 30/11/2012

5


Google khuyên rằng nên dùng Event tracking thay cho Custom Variables nếu có thể. Hiển nhiên rồi, vì Event tracking thì bạn có thể xài khá tha hồ, trong khi đó Custom Variables thì Google chỉ cho có vài cái thôi. Tiện thể bật mí luôn, chính thức thì Google chỉ cho bạn xài 5 cái Custom Variables, nhưng Google còn cho bạn 1 hàm giúp bạn có thể tạo tối đa Custom Variables:

_gaq.push([‘_setMaxCustomVariables’,10]);

Tức là tối đa bạn có thể set đến 10 Custom Variables, nhưng đó là bạn phải implement thêm code, chính thức/default thì chỉ có 5 thôi.

Do số lượng giới hạn như vậy, và hơn nữa Custom Variables thì mạnh hơn event tracking: event tracking chỉ có ý nghĩa như 1 pageview, không thể hơn, trong khi Custom Variables có thể có ý nghĩa như 1 pageview, như 1 visit, hoặc như 1 visitor, tùy vào cách bạn set up. Cho nên, đừng dùng phí phạm vũ khí của mình! Custom Variables tối tân hơn Event tracking !

Mà sở dĩ Custom Variables có thể làm được như thế là bởi vì nó tạo ra 1 thẻ (xem lại bài chi tiết Custom variables), trong khi event tracking không làm được như vậy.

Và nên nhớ hiệu quả mạnh nhất của Custom Variables là nó dán 1 cái nhãn vào user (tức là visitor level), thí dụ bạn muốn biết hành vi của 1 nhóm khách hàng, thí dụ như nhóm khách hàng sinh năm 1990 trên website của bạn. Khi bạn xài Custom Variables trên cái nhóm khách hàng này thì họ sẽ bị dán nhãn 1990 suốt từ đó về sau, còn event tracking chỉ có thể xác định sự xuất hiện của yếu tố 1990 trong 1 visit.

Như vậy, cơ bản thì event tracking có thể dùng thay thế cho Custom Variables ở mức page level và session level. Riêng ở mức session level, lưu ý là 1 visit sẽ lưu lại toàn bộ các loại event đã xảy ra, trong khi đối với Custom Variables, nó có những nguyễn tắc dán nhãn riêng nếu xảy ra nhiều tiêu chí dán trong cùng 1 visit (xem lại bài Chi tiết Custom Variables)

So sánh giữa Custom variables page level và event tracking:

– Hãy lưu ý lại rằng Google bỏ Custom Variables trong báo cáo Visitors, trong khi để báo cáo Events trong phần Content

– Có lẽ quan điểm ở đây đã khá rõ. Rõ thêm nữa là nếu bạn sử dụng Custom Variables page level để đo tương tác của users trên trang (việc này hoàn toàn có thể dùng Event tracking) thì số lượng CV page level mà bạn có thể xài là tối đa 5 cái/trang trong khi con số này bên event tracking là vài trăm/trang.

– Với CV bạn có thể đặt thông tin vào 2 vị trí là “name” và “value”, trong khi với event tracking, bạn có đến 3 chỗ để chứa thông tin là “category”, “action” và “label”

– event tracking có thể được gán vào doanh thu (revenue) trong khi CV thì không: nếu ta có 1 ecommerce website, nếu ta đo thứ gì đó có liên quan đến doanh thu và sử dụng CV thì ở phần revenue tab, con số hiện lên là zero, trong khi nếu ta sử dụng event tracking, thì con số ở revenue tab sẽ được tính là số tiền của transaction bán được chia cho số lượng event track được dẫn tới transaction đó

Bài viết tham khảo:

http://www.akravitz.com/when-to-use-events-versus-custom-variables/