Sử dụng Custom Variables cho các website nội dung

Posted on 30/11/2012

0


Ta có thể sử dụng một số gợi ý về việc dùng Custom Variables sau đây đối với content site của mình, chẳng hạn như blog. Sử dụng Custom Variables chỉ giúp bạn phân khúc sâu thêm người xem vào website nội dung của bạn.
– dùng để tracking performance của các authors. thí dụ:
Cú pháp ví dụ:

_gaq.push([‘_setCustomVar’,1,’Author’,’Sayf Sharif’,3]);

(cái này có thể dùng event tracking thay vì custom variables)

– Dùng để track performance của các category khác nhau:

Các bạn sẽ tự hỏi “ủa, phần báo cáo Content/Drilldown có rồi mà?”. Uhm, nhưng không phải website nào cũng có một hệ URL phân cấp theo đúng thứ tự category. Có rất nhiều website có url dạng “www.abc.com/tên-bài-viết”. Như vậy dùng custom variables page level sẽ rất thích hợp để phân nhóm các pageview cho từng category:

_gaq.push([‘_setCustomVar’,2,’Category’,’Google Analytics’,3]);

(cái này có thể dùng event tracking thay vì custom variables)

– Tương tự như như trên, dùng để track performance của các nội dung tags của bạn. tuy vậy nên nhớ là mỗi lần thì mỗi pageview chỉ có thể phân vào 1 tag mà thôi, do đó, nếu 1 bài hay 1 trang có nhiều tag, rất tiếc là phải chọn 1 để ghi nhận lại, khá hạn chế!
_gaq.push([‘_setCustomVar’,3,’Tag’,’Custom Variables’,3]);

(cái này có thể dùng event tracking thay vì custom variables)

– track hành vi của người comments:
Khi ai đó đã comment, hãy dán nhãn vào nó, bạn sẽ theo dõi được hành vi của nó trên website:
_gaq.push([‘_setCustomVar’,4,’Commented’,’Yes’,1]);
_gaq.push([‘_setCustomVar’,4,’Commented’,’No’,1]);

– track người chia sẻ xã hội:
Mỗi khi có người nhấn nút share 1 cái gì đó trên site, bạn hãy dán nhãn vào nó, thế là bạn sẽ biết được hành vi của chúng nó từ đây (he he he!):
_gaq.push([‘_setCustomVar’,5,’Social Sharer’,’Yes’,1]);
_gaq.push([‘_setCustomVar’,5,’Social Sharer’,’No’,1]);

bài viết tham khảo:

http://www.lunametrics.com/blog/2012/08/28/20-ways-use-custom-variables/