Dùng Custom Variables cho các website thương mại điện tử

Posted on 02/12/2012

1


– Track Visitor ID

Về khả năng thì bạn hoàn toàn có thể dùng GA custom variables để dán nhãn cho từng visitor, số điện thoại, danh tính, email, … vào visit của họ, thế là bạn track được chi tiết cụ thể từng người làm gì trên website của bạn. NHƯNG, điều này đi trái với không chỉ khuyến cáo của GA về bảo mật thông tin người dùng mà còn trái với luật Internet. Đừng tưởng sẽ không có ai vịnh các bạn: laptop của người dùng luôn cài các phần mềm antivirus và bảo mật. Các phần mềm này sẽ báo động người dùng về website của bạn và khả năng rất cao là bạn mất khách!
Google Analytics khuyên rằng không được gán Custom variables đến mức danh tính khách hàng, nhưng có thể gán đến mức user id thì không sao. Chắc ăn thì bạn cứ cài vài ba cái trình anti virus và test thử.

_gaq.push([‘_setCustomVar’,1,’UserID’,’1234567890′,1]);

Tuy vậy, tôi sẽ không khuyên bạn làm theo cách track user id, vì bạn sẽ không có rảnh đâu mà đi theo dõi từng đứa từng đứa một. Thật rách việc mà chả có ý nghĩa gì về mặt phân tích và chiến lược.

– Track visitors theo khu vực của họ, thí dụ TPHCM, Ha noi, … để biết theo từng khu vực thì khả năng mua hàng và hành vi tìm hàng hóa của họ khác nhau như thế nào.

– Track visitors theo số lần đã mua hàng của họ, để biết hiện tại thì trên website của bạn tỉ lệ người mua hàng nhiều nhất thuộc nhóm nào, khách hàng mua trên bao nhiêu đơn hàng rồi.

_gaq.push([‘_setCustomVar’,2,’Purchases’,’6′,1])

– Track Product view (with SKU)
mỗi lần khách hàng coi 1 món hàng nào đó thì dán nó 1 phát. Cái này xài session level, tức là chỉ tính cái món cuối cùng được view, mục tiêu là để xem cái món nào được xem cuối cùng mà dẫn đến nhiều conversion nhất.

_gaq.push([‘_setCustomVar’,3,’View Product’,’SKU12345′,2]);

– Track số món hàng trong giỏ hàng:
track cái này sẽ thấy được cái giỏ với số món bao nhiêu thì bị abandoned nhiều nhất, xong rồi từ đó truy ra lý do tại sao:

_gaq.push([‘_setCustomVar’,4,’Cart Items’,’4′,2]);

– Track tổng giá trị của 1 khách hàng từ xưa đến nay:
cộng hết các đơn hàng của 1 khách hàng lại, cứ mỗi lần mà nó mua đơn hàng mới thì dán nhãn nó bằng tổng giá trị mới, để từ đó thấy được hành vi và phản ứng của từng nhóm giá trị khách hàng khác nhau.

_gaq.push([‘_setCustomVar’,5,’Ongoing Value’,’3400′,1]);

Bài viết tham khảo:

http://www.lunametrics.com/blog/2012/08/28/20-ways-use-custom-variables/