Tuyệt chiêu: Khách truy cập bao nhiêu lần 1 tuần?

Posted on 07/03/2013

2


Đây luôn là câu hỏi khủng bố đối với người phân tích web, vì ba cái analytics tool không có cái thông số quỉ sứ này. Nguyên nhân thì cũng có thể hiểu được. Tuy vậy, bằng sự thấu hiểu sâu sắc phân tích web, và kiên trì, rồi có 1 ngày, ta cũng sẽ chạm đến được câu trả lời:

– Trước hết phải xem xem website của bạn có khách hàng thân thuộc không cái đã. Nếu không có thì lấy gì mà ra tần số truy cập.

– Nếu bạn đã nhận thấy chắc chắn website của bạn có các thông số chứng tỏ có khách hàng thân thuộc rồi thì các bạn hãy tạo ngay những advance segment (Google Analytics) để phân nhóm mức độ cũ mới (dùng thông số count of visits) của số lượt truy cập trong 1 tuần: Khách mới, khách hơi cũ, khách cũ, khách cũ thiệt cũ, khách cũ rích luôn!  Cơ bản là chia ra 5 nhóm như vậy.

– Xong bạn vào xem số lượng visitors của từng nhóm, rồi xem số lượng visits của từng nhóm. Lấy số visit chia cho số visitors thì bạn ra được số lần visit của 1 visitor của nhóm đó trong tuần đó.

– 1 tuyệt chiêu siêu hạng nữa cho những nhà phân tích đòi hỏi sự chính xác cao độ: bạn nhớ loại hết tất cả các visits return trở lại trong cùng 1 ngày nha! Rồi, nếu bạn làm thêm bước này nữa thì bảo đảm con số chia ra được phản ảnh chính xác từng nhóm khách của bạn: họ trở lại bao nhiêu lần 1 tuần.

– nhưng mà bạn ơi, đây chỉ là số liệu của 1 tuần thôi! bạn phải lấy trung bình của nhiều tuần nha! Làm làm sao thì chắc bạn cũng biết rồi … 🙂

Ở đây chỉ giới thiệu 1 tuyệt chiêu như vậy, nếu có gì nhảm nhí thì các bạn góp ý kiến nha! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn!

 

Advertisements