Browsing All Posts filed under »Cơ bản phân tích web«

Marketing và phân tích web

Tháng Chín 9, 2010

6

Tôi nhận thấy công việc, đam mê và cuộc sống không tách rời. Điều đó có nghĩa là dù bạn không còn làm nghề nào đó nữa, không có gì ép buộc bạn phải tẩy não tất cả những gì đã biết cũng như không có gì bắt buộc bạn ngừng có những ý kiến […]

Nội dung của cookie utmb và utmc

Tháng Hai 9, 2010

1

Xem lại bài visit có nói rất rõ về ý nghĩa và cách hoạt động của utmb và utmc. Giờ ta đi sâu về nội dung của 2 cookie này. Các thông tin gì được ghi nhận trên đó? Nội dung của cookie __utmb: Utmb content = <Domain hash>.<Gif requests>.<10>.<current visit’s start time> Số đầu […]

Ý nghĩa của cookie utma và nội dung của nó

Tháng Hai 9, 2010

1

Một khi đã tìm hiểu về Visit, pageview, visitor thì đây là lúc thích hợp để xem xét các cookies. Xem lại bài visit để hiểu đại khái cookies là gì. Giờ ta nói đến cookies cơ bản nhất __utma. Mỗi một trình duyệt riêng biệt khi vào 1 trang nào đó trên 1 website […]

Báo cáo Visitor

Tháng Hai 8, 2010

1

Giải nghĩa Visitor – số người truy cập (dành cho marketer): Hay còn gọi là Unique visitor. Trong điều kiện lý tưởng, con số này muốn nói lên số người (riêng biệt) truy cập vào 1 website nào đó. Con số này phức tạp và bị nhiễu nhiều hơn visit hay pageview. Bởi vì không […]

Pageview

Tháng Hai 6, 2010

7

Giải nghĩa Pageview – số trang được xem (dành cho marketer): 1 pageview đơn giản là 1 lần người dùng xem 1 trang nào đó. Không như visit, được đếm dựa trên việc đi ra đi vô “nhà” (website), thì pageview gắn với chỉ 1 “phòng” trong nhà (1 trang trong website). Dễ hiểu nhất […]