Browsing All posts tagged under »vận dụng tiếp thị trực tuyến«

Hành động theo bản chất – Actionable Insight

Tháng Mười Một 12, 2009

2

Không phải chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống, chúng ta thường hành động và nhìn nhận (vội vã) sự việc theo hiện tượng hơn là theo bản chất của nó. Trong công việc, các sếp thường chỉ theo dõi 1 hoặc vài chỉ số cơ bản và bám vào nó để đưa […]