Browsing All posts tagged under »xác định mục tiêu«

Từ business goals tới online marketing goals

Tháng Mười Một 30, 2009

3

Một khi đã nắm rõ business goals, bạn đã sẵn sàng nghiên cứu kênh online sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu đó. Trong công đoạn này, sẽ hữu ích hơn nếu chúng ta chia nhỏ quá trình bán hàng (sales process) thành các bước riêng biệt. Sau nhiều năm, các nhà nghiên cứu marketing đã […]

Lại nói về business goals và phân tích web

Tháng Mười Một 29, 2009

2

Một nhân viên SEO hay phân tích web thường chỉ là nhân viên. Tức là họ ít có cơ hội tham gia vào vấn đề định đoạt business goals. Tuy nhiên, toàn bộ nền tảng công việc của họ phải lấy business goals làm kim chỉ nam, nếu không thì vô nghĩa, hoàn toàn vô […]

Bước 1 phân tích web – Xác định KPIs (Business Metrics)

Tháng Mười Một 25, 2009

0

Sau đây là 4 bước trong phương pháp phân tích web được công ty ZAAZ khuyên dùng – theo Jason Burby và Shane Atchison trong cuốn Actionable Web Anlaytics: 1/ Xác định các chỉ số hoạt động – Business Metrics (KPIs) Đây là bước đầu tiên, quan trọng nhất và khó nhất.  Dịch ra là […]