Sự thật về Goals và Funnel Visualization của Google Analytics

Posted on 09/06/2012

1


Cái Funnel Visualization rất “bệnh hoạn” nên bắt buộc chúng ta phải biết về nó nếu không thì chúng ta sẽ phát bệnh, tức tưởi mà chết.

Phần Funnel Visualization này có liên quan đến Goals. Ở đây tôi không nói về cách thiết lập goals và funnel hoặc chúng là gì nữa. Tôi chỉ đi sâu hơn về cách Google Analytics đếm các con số trong báo cáo Funnel Visualization:

Bệnh 1

Các bước bạn chọn trong Funnel có thứ tự hẳn hoi, và nó hiện ra trong cái báo cáo Funnel Visualization theo cái thứ tự đó. Nhưng sự thật là gì? Những lượt truy cập vào website của bạn chả có đi theo cái thứ tự đó đâu. Các lượt truy cập đi tùm lum hết và xỏ ngang xỏ dọc qua cái Funnel của bạn. Và Google Analytics đã làm gì? Nó chỉ đơn giản dò khắp các lượt truy cập, nếu nó thấy trong cái lượt truy cập nào có xuất hiện 1 bước nào trong cái funnel của bạn thì nó sẽ +1 vào cái bước đó, bất chấp là cái visit đó có đi theo thứ tự trong funnel mà bạn đã chọn không. Do đó, thực tế 1 visitor có thể xem bước 2 trước, rồi vào bước 1, sau đó xem bước 3, nhưng trong báo cáo Funnel của bạn thì bạn chỉ thấy người đó đi bước 1 –> bước 2 –> bước 3. (Dĩ nhiên nếu trên web của bạn bắt buột người ta chỉ có thể view các bước theo thứ tự 1,2,3 thì cái báo cáo funnel này là đúng)

Bệnh 2

Và bây giờ là điều mà các bạn có thể chưa biết! Google Analytics còn đi xa hơn nữa: nó tự “trám” các bước bị bỏ qua trong funnel. Có nghĩa là nếu ai đó chỉ thực hiện bước 1, bỏ bước 2, đi thẳng tới bước 3 rồi vào trang goal, thì Google Analytics sẽ thể hiện trên Funnel Visualization là người đó có đi qua bước 2!

Google Analytics sẽ tự trám đầy bất cứ các bước nào nằm giữa 1 bước đã được thực hiện với Goal.

Bệnh 3

Một conversion được tính khi ai đó đến trang goal. Nhưng nếu ai đó ghé thăm trang goal hơn một lần thì sao? Thực tế là dù cho họ ghé thăm trang goal một lần hay 100 lần thì Google Analytics chỉ báo cáo 1 conversion duy nhất cho toàn bộ visit đó. Do đó, dù cho 1 visit nào đó thực hiện cái funnel của bạn 100 lần thì Google Analytics cũng chỉ tính 1 lần thôi.

 Bệnh 4

Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp trường hợp dưới đây:

trục trặc Funnel 0% rời khỏi mỗi step

trục trặc Funnel 0% rời khỏi mỗi step

Nguyên nhân:

Chưa hiểu đúng không?

Nếu bạn sử dụng Head match hay Regular expression match thì bạn sẽ bị cái bệnh như trên, nguyên nhân là do như thế này. cái step 1 là “/” có nghĩa là bạn đã sai lầm rồi, bởi vì “/” có nghĩa là tất cả uri, vì bất cứ uri nào cũng bắt đầu bằng “/”, cho nên thực tế là con số hiện lên ở step 1 sẽ là tổng visit đi vào website của bạn.

Do đó khi xét đến uri của step 2 và goal thì cái form của nó giờ đây là y chang của step 1, nên GA nó nói là “đã đếm cho cái form đó rồi, đếm lại chi nữa”, nên nó cho = 0 hết.

Thêm 1 ví dụ nữa cho rõ nè:

trục trặc funnel 100% đi qua các bước

trục trặc funnel 100% đi qua các bước

Nhìn vô cái funnel form nè:

Do step 1 của bạn có nghĩa là tất cả những uri bắt đầu bằng /user. Có nghĩa là cái uri “/user/registerentry” cũng phù hợp với nó. Có nghĩa là GA đã đếm cái visit đi qua “/user/registerentry” cho bước 1 rồi, thì nó đâu có đếm lại nữa.

Muốn không đếm lại nữa bắt buộc phải làm cho các bước không được bao lẫn nhau.

Ở đây bước goal không bị bao vì uri khác, nên Google Analytics đã đếm bước goal và tự trám những bước giữa (giống như bệnh 2 đã nói), vì vậy ta mới thấy hiện tượng 1oo%.

Cách giải quyết:

Step 1: /user(?!/register)
Step 2: /user/registerentry
Step 3: /user/register(?!entry)

giải pháp là do đã sử dụng negative lookaheads

Ý nghĩa của step 1 là tất cả những uri có “/user” nhưng không theo sau bằng “/register”.

Ý nghĩa của step 3 là tất cả những uri có “/user/register” nhưng không theo sau bằng “entry”.

Advertisements